Anders Söderholm

Anders Söderholm är rektor för KTH sedan den 1 december 2022. Han kommer närmast från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där han varit generaldirektör de senaste fem åren.